Disse salgs- og leveringsvilkår finder anvendelse på køb af online shops og shop-funktioner på www.storelab.io. Betingelserne i det følgende er gældende for private forbrugere og erhvervsdrivende, der køber digitalt indhold via www.storelab.io.

www.storelab.io ejes og drives af 8Kilo.

CVR nr. 25 24 08 98 (herefter "StoreLab" eller "www.storelab.io”)

Adresse

8Kilo (kontor)

Vestergade 58T, Stuen

8000 Aarhus C

Tlf. 22 13 14 45

Danmark

E-mail: hello@8kilo.dk

Disse vilkår og betingelser gælder for alle køb på www.storelab.io til levering i Danmark.

Bestilling og betaling

www.storelab.io er åben 24 timer i døgnet - alle ugens dage, og du kan næsten altid foretage et køb på vores webshop. Det kan dog ske, at vi lukker shoppen for vedligeholdelse. Du kan kun foretage online køb, når shoppen er åben og tilgængelig.

For at handle hos www.storelab.io skal du være 18 år gammel og have et gyldigt kreditkort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er 18 år, kan du stadig købe varer, hvis du har fået din værges samtykke, eller på anden måde har en juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i "indkøbskurven". Du kan helt op til tidspunktet for ordren redigere indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende kontrollere indholdet og prisen på varerne. Eventuelle ekstra betalinger vil først blive beregnet umiddelbart før du er klar til at betale. Når du er klar til at bestille, skal du klikke på "Køb og gå til betaling" (eller tilsvarende), hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, betalingsmetode. Du kan ændre indholdet af indkøbskurven lige indtil du bekræfter dit køb ved at klikke på knappen "Bestil og betaling".

 www.storelab.io kan du betale med følgende kreditkort

VISA/Dankort

VISA

VISA Electron

MasterCard

MasterCard Debit

MaestroCard

JCB

Vi trækker 50% af totalbeløbet, når tjenesteydelsen påbegyndes. De resterende 50% af totalbeløbet trækker vi, når vi har leveret din bestilling. Evt. kortgebyr, der er forbundet med dit køb, afholder vi.

Kvittering for modtagelse af ordre og ordrebekræftelse

Når du bestiller en vare hos os, vil du modtage en email-kvittering (ordrebekræftelse) for vores modtagelse af din ordre. Når du modtager kvitteringen, har du indgået en bindende købsaftale med os.

Betaling

Når du bestiller en ydelse på StoreLab, trækker vi 50% af totalbeløbet, når tjenesteydelsen påbegyndes. Den begynder, når du har bestilt produktet samt udfyldt og indsendt vores opstartsskema. De resterende 50% af totalbeløbet trækker vi, når vi har leveret din bestilling og afholdt et overlevringsmøde med dig over Skype. Evt. kortgebyr, der er forbundet med dit køb, afholder vi. betaler du 50% af din samlede ordres pris, når du har bestilt produktet samt udfyldt og indsendt vores opstartsskema. Al betaling foregår udelukkende gennem StoreLab. Vi sender ikke fakturaer og tilbyder ikke kredit. 

Levering

Vi leverer tjenesteydelsen indenfor 14-18 arbejdsdage efter din bestilling.

Fortrydelsesret ved køb af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium

Du har ikke fortrydelsesret ved levering af digitalt indhold (som fx musik, film, webshops og digital design), som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister fortrydelsesretten, når du har givet dit samtykke.

Reklamation – Klager over tjenesteydelsen

Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på hello@8kilo.dk. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Du skal kontakte os inden "rimelig tid"

Du skal reklamere inden "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som muligt, og senest 2 måneder efter, at manglen er opdaget. Du kan klage ved at kontakte os via e-mail til: hello@8kilo.dk. Afhængigt af den konkrete situation, vil du modtage yderligere instruktioner.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email-adresse: hello@8kilo.dk.

Privatliv

For at handle hos www.storelab.io skal du oplyse mindst:

- Navn

- Virksomhed

- Adresse

- Email-adresse

- Telefon- / mobilnummer

Ovenstående data er lagret med oplysninger om de emner, du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, se. Bogføringsloven §10, hvorefter oplysningerne slettes. Har du oprettet et login for at kunne foretage selvbetjening i shoppen, kan dine personlige oplysninger ikke slettes, medmindre du beder os om at gøre det.

Oplysninger bliver ikke videregivet eller solgt til tredjepart, bortset fra i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Offentliggørelse i en sådan situation ville være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om privatlivets fred. Som kunde har du ret til at få adgang til vores registreringsdata om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i denne lov om behandling af personoplysninger og spørgsmål vedrørende denne skal rettes til: hello@8kilo.dk.

Cookies

Ved at benytte www.storelab.io, accepterer du, at vi kan bruge cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende din computer. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Lov og værneting køb af varer på www.storelab.io er underlagt dansk ret og lovgivning. Enhver tvist afgøres ved de danske domstole.

Support

På Storelab.io vil vi gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om vores shops eller de enkelte funktioner og services. I vores FAQ finder du svar på de spørgsmål, vi hører oftest. Du kan også benytte vores chat, hvor du kan stille specifikke spørgsmål. Vi tilbyder desuden, at du kan booke et support-møde på Skype / Google Hangout eller et telefonmøde - se vores priser for møder under services. I dit abonnement hos Shopify har du desuden fri support 24/7, og i alle spørgsmål, der drejer sig om Shopify-platformen, henviser vi til deres stærke og omfattende supportsystem.